Skip Navigation LinksAnaSayfa > Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Plânlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Görevleri

 

 

a) Bölge Müdürlüğünün gelir ve gider bütçelerini hazırlamak ve yıl içindeki iş veişlemlerini yürütmek,

 

b) Genel ve döner sermaye bütçelerinden ilgili harcama birimlerinin ödenek ile ilgili iş veişlemlerini yürütmek,

 

c) Yatırım programı ile ilgili projeleri hazırlamak, teklif etmek, fiziki vegerçekleşmelerin takibini yapmak,

 

ç) Gelir ve giderler ile yatırım faaliyetlerini takip ve kontrol etmek, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak,

 

d)Yıllık bütçeve proje uygulama tekliflerini Bakanlığa sunmak, Bakanlıkça yapılan bütçeleri ilgili birimlere aktarma ve uygulanmasını takip etmek,

 

e) Koordinasyon ve protokol iş ve işlemlerini yürütmek,

 

f) Faaliyet alanlarına ilişkin istatistiki bilgileri Bakanlığa sunmak,

 

g) İlgili kurum ve kuruluşlarla eğitim faaliyetlerini koordine etmek veya yürütmek,

 

ğ) Bilgi edinme başvuruları ile diğer müracaatlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 

h) Bakanlıkça verilen araştırma izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 

ı) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.