Skip Navigation LinksBiyolojik Çeşitlilik > Biyolojik Çaşitlilik Envanter ve İzleme Çalışmaları

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK  ENVANTER VE İZLEME PROJESİ

 

  • Ülkemizin sahip olduğu biyolojik zenginliğimizin ortaya konulması ve korunması maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce ‘’Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’’hazırlanmış ve 2013 yılında çalışmalara başlanılmıştır. Bölge Müdürlüğümüzce de envanter ve izleme işleri  devam etmektedir, Proje bitiminde Bölgemizin Biyolojik Çeşitlilik Haritası ortaya çıkarılacaktır.
  • Proje kapsamında Bölgemizin biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışmaları;

    Damarlı bitkiler,

    Memeli hayvanlar,

    Kuşlar,

    Balıklar,

    Sürüngenler,

    Çift yaşarlar için literatür ve araziçalışılmaları yapılması,

    Tohumsuz bitkiler

  • Omurgasız hayvanlar içinde sadece literatür çalışması yapılmaktadır.
  • Proje, envanter ve izleme olarak 2 ana temele dayanmaktadır.
  • Envanter çalışmaları ile mevcut biyolojik çeşitliliğimiz hem arazi çalışmalarıyla konumsal olarak hemde literatür olarak tespit edilmektedir. Envanter sonucunda elde edilen veriler doğa koruma politika ve programlarının oluşturulmasına ışık tutacaktır. 
  • İzleme çalışmaları ile projede; Türler ve alanlar izleme planları doğrultusunda izlenerek, biyolojik çeşitliliğin gidişatı tür ve habitat düzeyinde takip edilerek olası değişimler ortaya konulmaktadır.

 

  • Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanındaki  7 ilden Sivas ve Tunceli illerinde çalışmalar 2013 yılında başlatılmış olup, envanter işi bitmiş izleme işi devam etmektedir. Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ,  Diyarbakır ve Batman illerinde 2016 yılında  Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi işi ihalesi yapılmış, 2018 yılında envanter çalışması bitecek olup izleme işine devam edilecektir. Envanter çalışmalarında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir;


MALATYA

Biyoçeşitlilik Envanter Projesi Öncesi

Biyoçeşitlilik Envanter Projesi Sonrası

Proje İle Eklenen Endemik Takson Sayısı

Proje İle Eklenen Takson Sayısı

Endemik Takson Sayısı

Takson Sayısı

Endemik Takson Sayısı

Takson Sayısı

FLORA

438

2,224

438

2,224

2

13

TOHUMSUZ BİTKİLER

0

367

0

376

0

9

FAUNA

14

128

14

253

0

125

OMURGASIZ HAYVANLAR

0

284

0

583

0

299

TOPLAM CANLI TÜRÜ

452

3,003

452

3,436

2

446

BATMAN

Biyoçeşitlilik Envanter Projesi Öncesi

Biyoçeşitlilik Envanter Projesi Sonrası

Proje İle Eklenen Endemik Takson Sayısı

Proje İle Eklenen Takson Sayısı

Endemik Takson Sayısı

Takson Sayısı

Endemik Takson Sayısı

Takson Sayısı

FLORA

31

576

33

586

2

10

FAUNA

19

213

19

280

1

67

TOPLAM CANLI TÜRÜ

50

789

52

866

3

77

KAHRAMANMARAŞ

Biyoçeşitlilik Envanter Projesi Öncesi

Biyoçeşitlilik Envanter Projesi Sonrası

Proje İle Eklenen Endemik Takson Sayısı

Proje İle Eklenen Takson Sayısı

Endemik Takson Sayısı

Takson Sayısı

Endemik Takson Sayısı

Takson Sayısı

FLORA

276

2,031

276

2,031

0

0

FAUNA

8

186

8

250

0

64

TOPLAM CANLI TÜRÜ

284

2,217

284

2,281

0

64

SİVAS

Biyoçeşitlilik Envanter Projesi Öncesi

Biyoçeşitlilik Envanter Projesi Sonrası

Proje İle Eklenen Endemik Takson Sayısı

Proje İle Eklenen Takson Sayısı

Endemik Takson Sayısı

Takson Sayısı

Endemik Takson Sayısı

Takson Sayısı

FLORA

391

1,367

422

2,033

31

666

FAUNA

2

287

2

320

0

33

TOPLAM CANLI TÜRÜ

393

1,654

424

2,353

31

699

DİYARBAKIR

Biyoçeşitlilik Envanter Projesi Öncesi

Biyoçeşitlilik Envanter Projesi Sonrası

Proje İle Eklenen Endemik Takson Sayısı

Proje İle Eklenen Takson Sayısı

Endemik Takson Sayısı

Takson Sayısı

Endemik Takson Sayısı

Takson Sayısı

FLORA

37

740

66

1,051

29

311

TOHUMSUZ BİTKİLER

0

110

0

110

0

0

FAUNA

17

321

19

324

2

3

OMURGASIZ HAYVANLAR

0

343

0

586

0

243

TOPLAM CANLI TÜRÜ

54

1,514

85

2,071

31

557

ELAZIĞ

Biyoçeşitlilik Envanter Projesi Öncesi

Biyoçeşitlilik Envanter Projesi Sonrası

Proje İle Eklenen Endemik Takson Sayısı

Proje İle Eklenen Takson Sayısı

Endemik Takson Sayısı

Takson Sayısı

Endemik Takson Sayısı

Takson Sayısı

FLORA

131

1,127

132

1,167

1

40

FAUNA

5

239

2

262

7

23

TOPLAM CANLI TÜRÜ

136

1,366

134

1,429

8

63

TUNCELİ

Biyoçeşitlilik Envanter Projesi Öncesi

Biyoçeşitlilik Envanter Projesi Sonrası

Proje İle Eklenen Endemik Takson Sayısı

Proje İle Eklenen Takson Sayısı

Endemik Takson Sayısı

Takson Sayısı

Endemik Takson Sayısı

Takson Sayısı

FLORA

248

1,191

259

1,500

9

309

FAUNA

0

269

2

306

2

37

TOPLAM CANLI TÜRÜ

248

1,460

261

1,806

11

346

 

 

  • Elde edilen veriler Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı Nuh’un Gemisine girilecektir.