Skip Navigation LinksKorunan Alanlarımız > Körçoban Tabiatı Koruma Alanı

                                      KÖRÇOBAN TABİATI KORUMA ALANI


İLİ

: Kahramanmaraş

Mesafe (KM)

İLÇESİ

: Andırın

Kahramanmaraş

:              140

ALANI

: 48080 Dekar

Andırın

:              45

KÖY

: Kargaçayırı

 

 

COĞRAFİ BÖLGE

: Akdeniz

 

 

 

 

  • ALANIN İKLİM ÖZELLİKLERİ:
  • Akdeniz iklim kuşağında yer alır. Ancak, asıl Akdeniz ikliminden yağış ve sıcaklık değerlerinin farklı olmasıyla ayrılır.  

  • Milli Parklar Kanunu’na göre Tabiatı Koruma Alanı (2873 Sayılı Milli Parklar Kanununda;  bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçaları olarak tanımlanmaktadır. Bu statü, mevcut doğa koruma yapılarının içinde en katı koruma statüsüdür. Milli ve milletler arası seviyede tipik, emsalsiz, nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler ile habitatlara veya hayat şekillerine, biyolojik veya jeolojik önemli çeşitliliklere, zengin genetik kaynaklara sahip olması nedeniyle korunan alanlar içerisinde özellikli ve korumada öncelikli korunan alanlardır.  Ülkemizde 30 adet Tabiat Koruma Alanı mevcuttur.  • TABİATI KORUMA ALANI OLARAK AYRILMA SEBEPLERİ:
  • Alan da bulunan Toros Göknarı (Abies cilicica), Lübnan sediri (Cedrus Libani), ve Toros Karaçamı (Pinus nigra ssp.pollasiana) türlerinin yer yer saf yer yer karışık meşçereler oluşturması, aralarında anıt ağaç niteliği gösteren yaşlı ve boylu fertlerin bulunmasıyla nadir orman ekosistemi özelliği göstermesi.  • ÖNEM SIRASINA GÖRE YABANİ HAYVAN TÜRLERİNİN LİSTESİ:
  • Kızıl geyik Yaban Domuzu, Çakal, Kurt, Tilki, Gelincik, Sincap, Tavşan
  • Kuşlar: Ağaçkakan, üveyik, karga
  • Sürüngenler: Yılan, kertenkele