Skip Navigation LinksKorunan Alanlarımız > Sivas Ulaş Gölleri Sulak Alanı

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SORUMLULUK ALANINDA’Kİ SULAK ALANLAR


 • Bölge Müdürlüğümüze bağlı  İl Şube Müdürlüklerinde 4 adet Ulusal Öneme Haiz tescil edilmiş sulak Alan, 1 Adet’de Ulusal Öneme Haiz tescil edilmek üzere teklif edilmiş Sulak alan vardır.  Tescilli sulak alanlardan 2 tanesi Elazığ İl sınırları, 2 tanesi’de  Sivas İl sınırları içerisinde bulunmaktadır.

 ULAŞ GÖLLERİ SULAK ALANI

 SİVAS

 

 

 • Ulaş Gölleri Sulak Alanı, 10.06.2016 tarihinde Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenmiştir. Alanı 79.943 dekardır.
 • Ulaş Gölleri, Sivas İlinin güneydoğusunda, Kızılırmak Nehri’nin bir kolu olan Tecer Suyu’nun güney ucunda yer alan küçük ve sığ göllerdir. Sivas'a 37 km uzaklıktadır. 

    


    

   • Ulaş Gölleri ve civarında 48 familya, 188 cins, 338 tür ve 345 taksondan oluşmaktadır. Tespit edilen 338 türün 57 tanesi endemiktir.

      


     Anchusaleptophylla subsp. incana


     Crocus danfordiae