Skip Navigation LinksAvcılık Belgesi ve Avlanma İzni İçin Gerekli Belgeler

AVCILIK BELGESİ VE AVLANMA İZNİ


AVCILIK BELGESİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

 • Avcı Eğitim Kursu Bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
 • 3 Adet Vesikalık Fotoğraf.
 • İkametgah Belgesi; İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri ile Bölge Müdürlüğümüzden temin edilebilmektedir.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C Kimlik No yazılı olacak)
 • Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne (Maliye) Avcılık Belgesi HARÇ Yatırdığına dair makbuz  
  Avcı derneği üyesi olanlar (163,60 TL).
  Dernek üyesi olmayanlar (177,80 TL)
 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi . (Aslı ile birlikte fotokopisi olacak)
 • Adli Sicil Kaydı Olmadığına dair Vatandaş tarafından verilen Beyan Dilekçesi.
 • 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre kabahatin tekrarı halinde Avcılık Belgesi İptali gerektiren durumda olan kişilere Avcılık Belgesi verilmemektedir.  

AVLANMA İZİN KARTI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Avcılık Belgesinin ilk sayfası ile son vize yapılan sayfasının fotokopisi.(Aslı görülerek aslı gibidir kaşesi vurulacak).
 • 2016 yılı dernek aidatını yatırdığına dair makbuz veya dernek üyeliğinin devam ettiğine dair yazı.
 • Ziraat Bankası  Akpınar Şubesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Malatya Döner Sermaye İşletmesi 573 59 986 - 5001 nolu Hesabına Avlanma Bedeli yatırdığına dair banka makbuzu  alındısı.

 • Avlanma izin ücreti yatırmak için başvuran avcılardan;

23 Eylül 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuran,

Avcı Derneğine Üye Olanlardan         (100,00 TL)
Avcı Derneğine Üye Olmayanlardan  (200,00 TL)

23 Eylül 2016 Cuma günü mesai bitiminden sonra başvuran, 
Avcı Derneğine Üye Olanlardan        (130,00 TL)
Avcı Derneğine Üye Olmayanlardan (260,00 TL)